Prince August: Fantasy Armies: 671 Skelett till häst