Rymdspelet

Ett spel som varit under skapande sedan året jag publicerade den första utgåvan av Äventyr.

Spelet är ett brickläggarspel och du utgår från startpunkten – en bricka som symboliserar universums födelse. Brickorna är hexagoner, dessa påverkar sin omgivning och du kan ibland även lägga en bricka på en redan lagd och på så vis ändra förutsättningarna. Rymdspelet har spelmekanik som bygger på rymdfenomen som vi känner dem idag. Det innebär att brickor kan utvecklas. Ett solsystem kan bytas ut mot en röd jätte, som i sin tur kan bytas ut mot en super- eller hypernova och i slutändan ett svart hål. Hypernovor, supernovor, gammablixtar och svarta hål spelar du självklart inte ut på dina egna markörer. Medspelarnas markörer är dock en helt annan sak.

I spelet ska du se till att din typ av liv sprider sig i universum, men samtidigt se till att dina medspelares inte kan sprida sig. Bara den listigaste överlever!

Spelet har idag inget planerat utgivningsdatum, men jag jobbar alltjämt vidare på det.

Speltest av en tidig version. Markörerna lånade vi från ett gammalt Risk.